Informateur Gulpen-Wittem adviseert coalitie PRO/Balans

Coalitieonderhandelingen gestart

Informateur Marthè Rompen in Gulpen-Wittem heeft zijn bevindingen gepresenteerd aan het bestuur van de grootste partij, PRO Gulpen-Wittem, en heeft vandaag zijn verslag toegelicht aan de deelnemers van de gesprekken van de informatieronde. Er bleek vanuit de verschillende partijen waardering voor de gevolgde aanpak.

 

De informateur concludeert dat een coalitie van lokale partijen PRO en Balans (met samen 8 van totaal 15 zetels in de gemeenteraad) het meest voor de hand ligt. Er blijkt een zeer groot vertrouwen tussen de partijen en de verkiezingsprogramma’s sluiten goed op elkaar aan.

Andere coalitiemogelijkheden met het CDA en/of Fractie Franssen liggen niet voor de hand. Er blijkt wederzijds te weinig vertrouwen in het slagen van een coalitie met deze partijen en er worden dan ook samenwerkingsproblemen voor de toekomst verwacht.

 

De informateur heeft geadviseerd om snel een formateur te benoemen om de coalitieonderhandelingen te starten en te komen tot een coalitieakkoord en een college met 3 (parttime) wethouders. De afgelopen jaren bestond het college van Gulpen-Wittem uit 2 fulltime wethouders. Er blijkt groot draagvlak voor een uitbreiding om daarmee werkdruk en evenwicht in het college beter te waarborgen.

 

De informateur adviseert om bij de keuze van de wethouders goed te letten op de competenties van kandidaten om daarmee de gewenste nieuwe bestuurscultuur met meer inbreng van bewoners/belanghebbenden ook te realiseren. Daarnaast is verbindende kracht nodig om de relaties met o.a. buurgemeenten, regiogemeenten, provincie, waterschap en toeristische sector goed te onderhouden en uit te breiden.

 

Inmiddels heeft het bestuur van PRO Tjeu Seeverens benaderd om de rol van formateur op zich te nemen. Seeverens doorkruiste als een van de verkenners van de Provincie het afgelopen jaar heel Limburg om te onderzoeken wat goed en minder goed gaat op het gebied van o.a. sociaal domein, burgerinitiatieven, werk, onderwijs en bestuurscultuur. Hij kent het politieke landschap in de gemeente door zijn functie als gemeentevoorlichter tijdens het fusieproces tussen Gulpen en Wittem en is zeer actief in het verenigingsleven. Hij zal de komende periode de leiding nemen bij de coalitievorming.

Download
Verslag van de informateur Gulpen-Wittem
Adobe Acrobat document 398.3 KB