Coalitieakkoord 2018-2022

Buiten de gebaande paden


De gemeente Gulpen-Wittem staat voor grote uitdagingen. De samenleving en de omgeving waarin de gemeente acteert, verandert sterk en in een rap tempo. Balans en PRO Gulpen-Wittem kiezen mede om deze redenen in hun coalitieakkoord voor een andere bestuursstijl en een open cultuur in de gemeentelijke organisatie. Daarnaast zetten wij in op ‘groots worden in kleinschaligheid en duurzaamheid’.

 

Andere kernpunten uit het coalitieakkoord ‘Buiten de gebaande paden’ zijn: extra aandacht voor kwetsbare inwoners, de participatie en zelfsturing in de kernen en een goede communicatie. Alle doelen die we hebben afgesproken, moeten betaalbaar zijn. Een financieel gezonde gemeente is namelijk ook één van de 6 kernpunten in het akkoord. In een apart handboek zijn alle plannen vertaald in concrete doelen en acties. 


Download
Coalitieakkoord op hoofdlijnen 2018-2022
Coalitieakkoord hoofdlijnen 2018 - 2022.
Adobe Acrobat document 657.3 KB

Download
Handboek 2018-2022
Handboek 2018 - 2022.pdf
Adobe Acrobat document 1.4 MB