PRO Gulpen-Wittem presenteert diverse kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2022
Op zaterdag 13 november hebben de leden van PRO Gulpen-Wittem de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 vastgesteld. ‘Wij zijn trots op deze diverse lijst met ervaren politici en nieuwe ambitieuze kandidaten’, aldus Rob van der Meer, namens het bestuur van de vereniging.
Minisymposium Uitgesteld
Tot onze teleurstelling kan het PRO Gulpen-Wittem minisymposium 'Een hoopvolle toekomst?" op 20 november in 't Gulper Hoes niet doorgaan. PRO Gulpen-Wittem wil uit respect voor degenen die zoveel inzet in de zorg verlenen en ter voorkoming van besmetting het symposium uitstellen tot betere tijden. Wij hopen dat het eind januari doorgang kan vinden en zullen u daar tijdig over informeren. Blijf gezond en het ga u goed.
Motie opstellen huisvestingsbeleid
Tijdens de raadsvergadering van juli hebben wij deze motie al ingediend samen met CDA en Balans. De wethouder deed verregaande toezeggingen en daarop trokken wij de motie in. Helaas moeten wij constateren dat er met de toezeggingen NIETS is gedaan. Daarom op herhaling tijdens de begrotingsvergadering van 10 november. De vergadering start al om 14.00.
UITNODIGING MINISYMPOSIUM EEN HOOPVOLLE TOEKOMST?
20/11 vanaf 10.00-13.00 't Gulper Hoes Rosstraat 5 Gulpen. We staan voor de grote uitdaging om de planeet leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Om elkaar te inspireren nodigen wij je van harte uit. Er zijn twee sprekers: Een afvalvrije toekomst? Maria Mobers De Evenwichtseconomie, Marcel Eggen Dagvoorzitter: Marion van der Kleij. Deelnemen is alleen mogelijk na aanmelding: info@pro-gulpenwittem.nl. De zaal wordt corona proof ingericht en wij houden ons aan de RIVM richtlijnen.
Motie Onderhoud Wandelpaden
Als PRO Gulpen-Wittem geven wij al lange tijd aan dat wij absoluut niet tevreden zijn met de materialen die de gemeente gebruikt om de wandelpaden te herstellen. Scherven glas, metaal, plastic, elektriciteitsdraad et cetera hoort NIET in ons 5* landschap thuis. Verder willen wij al lange tijd gemotoriseerd verkeer weren van onze onverharde wegen. Vandaar dat wij deze motie indienen tijdens de begrotingsvergadering van 10 november a.s.
Motie Sociale Ombudsvrouw/man
PRO Gulpen-Wittem dient tijdens de komende begrotingsvergadering van 10 november a.s. een motie in waarin gepleit wordt voor een 'Ombudsman/vrouw' voor het Sociaal Domein. Deze ombudsman/vrouw vormt een onafhankelijke schakel tussen onze inwoners en de gemeente. Hij/zij is een vertrouwenspersoon waar inwoners terecht kunnen met hun vragen over de WMO, Jeugdwet, Participatiewet en Schuld Hulpverlening.
Reactie PRO Gulpen-Wittem op de begroting van 2022
Artikel 35 vragen inzake Toekenning huishoudelijke hulp op grond van WMO bepalingen
Van verschillende kanten bereiken berichten onze fractie dat er problemen bestaan rondom de toekenning van huishoudelijke hulp op grond van WMO bepalingen. We dienden hierover de volgende Artikel 35 vragen in.
Artikel 35 vragen inzake Invoering Digitaal Nachtregister Verblijfsaccomodaties
Naar aanleiding van klachten van diverse ondernemers, heeft PRO Gulpen-Wittem vragen ingediend over de invoering van het digitaal nachtregister verblijfsaccommodaties.
Impressie cursus “Hoe gaat dat in de politiek?”
Op 2 oktober was alweer de laatste 'les' van de cursus over het politieke gebeuren, zoals die in het Gulper Hoes door PRO Gulpen-Wittem werd gegeven. Niet alleen een kennismaking met de politiek maar ook een verrijking! Bekijk hier een kleine impressie van de cursus.

Meer weergeven